• Prompt delivery maximizes table turnover!
  Prompt delivery maximizes table turnover!
 • Attracting ! Elegant ! Magnetic Induction Style
  Attracting ! Elegant !
  Magnetic Induction Style
 • No Wait Time Between Cook & Diner
  No Wait Time
  Between
  Cook & Diner
 • Easy-to-Use Wealth of Data for Better Strategy
  Easy-to-Use
  Wealth of Data for Better Strategy

Nhà sản xuất tự động chuyên nghiệp của nhà hàng trên thế giới Tất cả các sản phẩm được sản xuất riêng

Chúng tôi tập trung vào Hệ thống tự động của nhà hàng, bao gồm Sushi Train, Dây chuyền băng tải chuyển thức ăn, máy tính bảng để gọi món, Băng tải hiển thị, Máy Sushi, Hệ thống phân phối thực phẩm, Máy Sushi, Đĩa Sushi, Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi.

Người trợ giúp Corona - Hệ thống phân phối thực phẩm tự động

Đẹp ở bên ngoài, chức năng bên trong, xúc tiến gửi thực phẩm và cải thiện doanh thu bàn. Trong thời gian đặc biệt này, nó ngăn chặn virus lây lan bằng cách truyền giọt, vừa bảo vệ nhân viên và khách. Ngay cả trong thời gian khó khăn này, kinh doanh nhà hàng sẽ không bị ảnh hưởng và tiếp tục phát triển.

Đọc thêm

sản phẩm nổi bật